• کولیوند رئیس سازمان اورژانس: ۲۸ مصدوم #زلزله آذربایجان شرقی در بیمارستان بستری هستند

    هیچگونه نگرانی در مناطق زلزله زده وجود ندارد

    وضعیت بهداشتی و درمانی به صورت پایدار است./ایرنا