• کولیوند رئیس سازمان اورژانس: ۲۸ مصدوم #زلزله آذربایجان شرقی در بیمارستان بستری هستند هیچگونه نگرانی در مناطق زلزله زده وجود ندارد وضعیت بهداشتی و درمانی به صورت پایدار است./ایرنا