• صعود شاگردان گل‌محمدی به رتبه دوم لیگ برتر با پیروزی اقتصادی مقابل جمی‌ها

    پایان‌بازی
    شهر خودرو (مهربان)
    پارس‌جنوبی