• صعود شاگردان گل‌محمدی به رتبه دوم لیگ برتر با پیروزی اقتصادی مقابل جمی‌ها پایان‌بازی شهر خودرو (مهربان) پارس‌جنوبی