• افشين خماند   afkhomand@

    1398/08/17 ساعت 18:28

    مارک ویلموتس در همین هفته نشان داد که چرا مربی بزرگ و محبوبی نخواهد شد،او که پول را بر افتخار ترجیح می‌دهد شایسته نقد است …نمی‌شد دعوا بر سر دلار را گذاشت برای بعد از بازی با عراق؟