• حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

    1398/08/17 ساعت 19:04

    یعنی اگر دو متر آن طرف‌تر با مجسمه عکس می‌گرفتید قبول نبود؟!