• تمام مدارس میانه (آذربایجان شرقی) در مقاطع تحصیلی مختلف در روز شنبه تعطیل اعلام شد./مهر