• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

    1398/08/15 ساعت 17:26

    ۱۷ هدف ۱۱ سال زمان برای دستیابی به این اهداف ۱ آینده چگونه فائو از تلاش کشورها جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار حمایت می‌کند 👈 http://buff.ly/۲NCHPzb #ZeroHunger #SDGs