• امیر حسین کارآگاه   KaragahAmir@

    1398/08/15 ساعت 11:57

    به #دکتر_روحانی از عدم درک صحیح، قوانین دست و پا گیر و ساختارهای سنتی در دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت بهداشت، وزارت صمت، گمرک، بانک‌ها، دارایی و … در برخورد با #استارتاپ‌ها بالاخص در صدور #مجوزها گفتم.
    امید که کارگشا افتد …
    @Rouhani_ir