• پرچم کشورهای ژاپن، آذربایجان، ترکیه و حالا عراق در ورزشگاه‌های ایران. اقدامی که در هر مقطعی معنای خاص و البته ناخوشایندی داشته.
    شاید هم برای این است که ما ایرانی‌ها مردمی خواهان ارتباط با جهان هستیم:))))
    #فولاد_پرسپولیس