• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/08/13 ساعت 15:24

    «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌های گروهی» از سوی هیات رییسه اعلام وصول شده»

    به عبارت چاره‌ای جز پخش اعترافات #زم از طریق کانال #آمدنیوز نیست.