• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/08/12 ساعت 10:12

    شبکه #آمدنیوز از افراد نفوذی فراوانی در بدنه #دولت و حکومت برای پیشبرد اهداف شوم خود بهره می‌برد که همه آن‌ها شناسایی شده‌اند و در آینده نه چندان دور دستگیر خواهند شد.