• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/08/11 ساعت 22:09

    چرا هیچکدام از شهرهای ساحلی ایران دارای نماد شهری مدرن نیستند؟

    نمادسازی شهری یکی از مولفه‌های مهم برای جذب #گردشگر، #تبلیغات وتاثیرگذاری بر اذهان ملت‌های جهان است. تصویر فوق برج «دروازه پایتخت» نماد #ابوظبی با ۱۸ درجه انحنا، رکورددار بیشترین میزان انحنا در بین برج‌های جهان است