• رئیس بخش معاینات #روان_پزشکی سازمان #پزشکی_قانونی: ۹۰ درصد مجرمان بیمار روانی نیستند.
    به طور طبیعی ۲۵درصد مردم جامعه دچار #اختلال_روانی هستند یعنی از هر ۴ نفر یک نفر به اختلال روانی مبتلاست.
    به طور کلی بررسی‌های ما نشان داد «نجفی» شهردار اسبق تهران به اختلال روانی مبتلا نبوده است