• اجزای تشکیل‌دهنده کارگروه صیانت از ارزش‌های اخلاقی وفرهنگی درمحیط‌های ورزشی؛ نمایندگان وزارت اطلاعات، ارشاد،صداوسیما،فدراسیون فوتبال، کمیسیون فرهنگی مجلس،نیروی انتظامی،معاونت فرهنگی سپاه،نمایندگان باشگاه‌ها.
    *پیرو اتفاقات اخیر، وزیر ورزش خواسته سریع‌ برای تشکیل کارگروه اقدام شود.