• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

  1398/08/11 ساعت 18:08

  ذوالنوری در مدرسه معصومیه قم:
  هدف نهایی #fatf، تنگ‌کردن وضعیت معیتشی بر مردم است تا در نهایت ولایت‌فقیه مجبور به پذیرش مذاکره شوند

  گرانی #دلار و سایر مسائل از دورن کشور ایجاد شد

  اگر این پرونده #آمدنیوز رو شود پای افرادی گیر خواهد بود

  http://hawzahnews.com/news/۸۶۹۹۹۸