• قفل گشایی با اثر انگشت به نسخه #اندروید #واتس_اپ اضافه شد

    این ویژگی هنوز در همه مناطق در دسترس نیست اما پس از انتشار به روزرسانی قابل فعال کردن خواهد بود.
    با فعال کردن این قابلیت، حتی پس از باز کردن قفل صفحه گوشی، برای وارد شدن به این اپ به اثر انگشت نیاز است.