• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/08/09 ساعت 09:54

    رییس دانشگاه پزشکی شهید بهشتی(۷۴٪با سهمیه وارد رشته پزشکی دانشگاه در سال ۸۹ شده‌اند؟.). آقایان اساتید و عزیزان هردو خط که گله از شفافیت دارند ، نگران آینده ایران از تبعیض و بی سوادان مدیر نیستند؟!.