• چرا #روح_الله_زم به عراق رفت که دستگیر شود؟ عباس عبدی @abb_abdi درباره کانال آمدنیوز نوشت: اشتباه مدیر #آمدنیوز در آمدن به #عراق فقط محصول سادگی یاحماقت نیست، بلکه ناشی از جبر موقعیتی و ساختاری است که در آن قرارگرفته بود. آمدنیوز در تله‌وتوری گرفتارشد که خودش آنرا پهن کرده بود/۱