• حمایت میثاقی از فردوسی‌پور در مواجهه با کنایه طاهری، مدیرعامل سابق پرسپولیس: استاد انگلیسی‌اش خیلی خوبه‌ها، استاد دانشگاهه …