• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/08/07 ساعت 06:29

    بنده خدا! بیست سال بهترین #مجری تخصصی برنامه‌های ورزشی #تلویزیون ایران بوده حالا فرصت دفاع در برابر متلک‌های مدیر عامل اسبق و با انتخابی کاملا تخصصی!که نمی‌دهندهیچ، نامش را هم نمی‌آورند
    میثاقی عزیز «من مخلص شمام»یعنی چی؟
    نترس، محکم مثل اون بنده خدا سئوال کن!
    #عادل_فردوسى_پور