• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/08/05 ساعت 18:07

    شخص وزیر اطلاعات برای آزادی ادمین‌های بازداشت شده به شدت فشار می‌آورد؛ نکته مهم این بود که علی رغم ریموو(remove) کانال‌ها؛ از طرف #دولت با شرکت #تلگرام مذاکره می‌کنند و ۲۴ساعته همه پست‌ها و کانال‌ها را برمی گردانند.
    #آمدنیوز