• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/08/05 ساعت 10:31

    بررسی وضعیت اندیشکده‌های دنیا به روایت آمار و ارقام

    اتحادیه اروپا با ۲۲۱۹ اندیشکده، بیشترین سهم یعنی ۲۶.۹٪ از کل اندیشکده‌های دنیا را به خود اختصاص داده است

    http://www.persiangulfstudies.com
    #ThinkTank #World