• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/08/05 ساعت 18:06

    روحانی بعداز موج اول دستگیریهای #آمدنیوز خیلی عصبانی می‌شود بطوریکه صالحی امیری، #روحانی را نصیحت می‌کند که به مصلحت نیست عصبانی شوید ویا این مساله را اینطوری پیگیری کنید؛ بلکه بهتراست به سلم وسلامتی پیگیری شود.
    #رشته_توییت