• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/08/05 ساعت 18:06

    درموج دوم دستگیری ادمین‌های #آمدنیوز و تلگرام در سال ۹۶، لیست ۲۶ نفره‌ای آماده شده بود؛ دستگیرشدگان موج اول همه اعتراف کرده بودند یکی از وزراء #دولت به ما گفته این کارها را انجام بدهیم.
    #رشته_توییت