• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/08/04 ساعت 23:52

    پرونده دستگیری رابط‌های #آمدنیوز وکانالهای ضد امنیتی تلگرام درسالهای ۹۵و۹۶ ونقش بعضی از مدیران دولتی و وزراء به فرموده جناب اژه‌ای سخنگو وقت، دراختیار #قوه_قضائیه می‌باشد.