• اولین حضور مهدی مهدوی‌کیا درجلسه نهاد قانونگذار فوتبال IFAB در زوریخ.
    #مهدوی‌_کیا به عنوان نماینده‌ AFC در پنل مشورتی این نهاد حضور دارد. پیش از این هیچ فوتبالیست وپیشکسوت ایرانی به چنین جایگاهی نرسیده بود.
    *کیا یکی از افتخارات وچهره‌های ارزشمند فوتبال ایران درسطح بین‌المللی است.