• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1398/08/01 ساعت 22:04

    در آیین نامه‌ی رسانه ملی هم آمده که هر گونه #تبلیغات قبل ،در حین و بعد از برنامه‌ی #کودک ممنوع میباشد.
    آیا ما اجازه داریم در تربیت کودک از تبلیغاتی استفاده کنیم که اجازه‌ی تحلیل را از او بگیریم؟
    کجای اسلام این اجازه را به ما می‌دهد که
    فکر اسراف و تجمل را تبلیغ کنیم؟