• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/08/01 ساعت 14:49

    سخنگوی سپاه: در آینده‌ای نزدیک افکار عمومی در جریان بخشی از مسائل مربوط به #روح‌الله_زم، سرشبکه کانال معاند #آمدنیوز قرار خواهند گرفت و گزارشی در این خصوص از رسانه ملی پخش خواهد شد. بخش عمده‌ای از اعضای شبکه زم در داخل شناسایی شده‌اند. /ایسنا