• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/08/01 ساعت 14:49

    سخنگوی سپاه:
    در آینده‌ای نزدیک افکار عمومی در جریان بخشی از مسائل مربوط به #روح‌الله_زم، سرشبکه کانال معاند #آمدنیوز قرار خواهند گرفت و گزارشی در این خصوص از رسانه ملی پخش خواهد شد.
    بخش عمده‌ای از اعضای شبکه زم در داخل شناسایی شده‌اند.

    /ایسنا