• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1398/08/01 ساعت 13:29

    متهم لشکری‌پور:
    - کسی که از شرکت‌های ایرانی نفع برد من نبودم. من کاخ نساختم و شش شرکت تاسیس نکردم.
    - خواهر نعمت‌زاده اصلاً در شرکت حضور نداشت، حتی یک روز هم نبود، اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد. این جعل نیست؟
    - #شبنم_نعمت‌زاده مانند #آمدنیوز دروغ می‌گوید.