• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/08/01 ساعت 05:00

    درگذشت برادر و دوست عزیزم سید ابراهیم درازگیسو در تصادف دلخراش جاده فیروزکوه باورنکردنی است. انسانی وارسته، مومن و میهن دوست که تمام عمر خود را درخدمت به ایران و ایرانی صرف کرد.