• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/08/01 ساعت 22:03

    دونفر از خبرنگاران و ادمین‌های تلگرامی و #آمدنیوز و رسانه‌های زنجیره‌ای که درسال ۹۵ و ۹۶ دستگیر شدند اعتراف کردند با یکی از وزرا وقت ارتباط مستقیم داشته و از آقای واعظی وزیر ارتباطات وقت کمک مالی دریافت می‌کرده‌اند.