• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/07/29 ساعت 06:30

    گزارش فارن پالیسی از استقبال ایرانی‌ها از ۱۵۰ هزار پناهجو لهستانی و یهودی

    در اواسط جنگ دوم جهانی، کشور لهستان در سال ۱۳۱۸ خورشیدی مورد هجوم آلمان از یک طرف و شوروی از طرف دیگر قرار گرفت.
    #Poland
    #jewish