• تعلیق محرومیت شجاع خلیل زاده و عارف غلامی توسط کمیته استیناف تنها چند ساعت مانده به شروع بازی پرسپولیس و استقلال مقابل حریفان شان چه معنایی دارد؟
    این تعلیق محرومیتِ بازیکنان نیست، تعلیقِ انصاف است.
    #استقلال
    #پرسپولیس