• پدرام الوندی   pedi@

    1398/07/29 ساعت 19:22

    کلاس درس #جوادظریف در کنفرانس بین المللی یک‌جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل
    «انحصارطلبی دولت‌ها بر ابزار قدرت از بین رفته است»

    فیلمش را ببینید:
    https://www.irna.ir/news/۸۳۵۲۵۳۸۵