• ملی‌پوش #کبدی :می‌خواهم کبدی را کناربگذارم.
    معراج شیخ که در سوپرلیگ هند بازی می‌کند،گفته: فدراسیون از من و چند بازیکن دیگر که به لیگ هند آمدیم چک وسفته گرفت که باید ۱۲درصد قراردادمان را به آنها بدهیم.درهیچ رشته‌ای اینطورنیست که لژیونر مقداری از قراردادش را به فدراسیون بدهد./ایرنا