• در کنار«هرگز یک ایرانی را تهدید نکن»،باید بگیم«هرگز به سرود ایران بی احترامی نکنید»
    سایت رسمی فدراسیون فوتبال #بحرین هک و ازدسترس خارج شد.درصفحه اصلی این سایت نوشته شده:«بی‌احترامی به ایران را بی پاسخ نمی‌گذاریم. نشد در ورزشگاه به سرود ملی ایران گوش کنید،حالا می‌توانید گوش کنید."