• سميرا حسيني   Sisimiss_h@

    1398/07/21 ساعت 11:27

    نیروهای مورد حمایت ترکیه امروز هورین خلف، رهبر ۳۵ ساله «حزب سوریه آینده» و مدافع معروف حقوق زنان در شمال سوریه را در حالی که غیرمسلح بود، در حومه شهر قامیشلی از خودرو بیرون کشیدند و اعدام کردند.