• بخشی از بیانیه مهم اینفانتینو،رییس فیفا پس از حضور #زنان در بازی ایران-کامبوج: این یک گام مثبت و روبه جلو است،گامی که فیفا، زنان ودختران ایرانی مشتاقانه منتظر آن بودند.این تنها یک گام آغازین است.از دختران و زنان ایرانی که باشجاعت ایستادید وبرای حقتان تلاش کردید،تشکرمی‌کنم.
    #فیفا