• اما گل‌های آلاریو در دقیقه ۶۶ و اوکامپوس در دقیقه ۸۵ آرژانتین را از شکست مقابل رقیب دیرینه‌اش نجات داد

    عملکرد آرژانتینی‌ها این سوال را مطرح کرد که آیا تیم ملی #آرژانتین بدون #مسی تیم بهتری خواهد بود؟پاسخ این سوال را می‌توان با بازگشت مسی به ترکیب تیم ملی در بازی‌های آینده یافت