• رئیس دفتر رئیس جمهور از پایانه مرزی مهران بازدید کرد

    محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با استقبال استاندار ایلام وارد فرودگاه شهدای ایلام شد

    وی بعد از ورود به استان، از پایانه مرزی مهران و بررسی روند خروج زوار عتبات از این مرز بازدید کرد

    #اربعین