• دو روز مذاکرات بی نتیجه

    دو روز مذاکره میان هیئت‌های تجاری #چین و #آمریکا در #واشنگتن بی نتیجه ماند و طرف چینی به زودی آمریکا را ترک می‌کند

    یک مقام اگاه اعلام کرد نماینده چین از صحبت درباره انتقال اجباری #فناوری، به عنوان هسته اصلی مباحث طرف آمریکایی امتناع ورزید