• تیم مرگبار و تهاجمی ویلموتس با انگیزه‌ای ویژه(نخستین حضور زنان) برای گلزنی می‌شود آنچه در نیمه اول دیدیم.
    این گل‌ها، شادی گل‌ها و رقص پرچم‌ها تقدیم به شما؛ زنان ایران. چه آنهایی که در ورزشگاه هستند و چه آنهایی که نیستند.
    #زنان
    #زنان_ورزشگاه
    #ایران_کامبوج