• وس چیست و چرا پایان یافت؟ در گام اول #پایان_وس، اپراتورها ملزم شدند تا طی یک هفته به مشترکین اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از آنها برای خدمات #ارزش_افزوده به جیب شرکت‌های واسطه رفته است. اما از #VAS چه می‌دانیم؟