• واکنش صادق خرازی به ادعای همکاری‌اش با یک متهم اقتصادی معروف و داشتن عکس مشترک