• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/17 ساعت 10:22

    مادر امیرخان حاج رضایی فوت کرده.زنگ زدم تسلیت بگم صداش بدجوری غم داشت و بغض کرده بود.گفت ایشالله زیرسایه مادرت زندگی کنی.دیگه بهش نگفتم که … هیچی.