• قابلیت برقراری تماس با اپ Your Phone برای برخی از کاربران ویندوز ۱۰ فعال شد https://dgto.ir/۱h۵s