• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1398/07/17 ساعت 19:17

    حمیدجبلی مشغول برنامه‌ریزی برای برگزاری تازه‌ترین نمایشگاه نقاشی خود است ودرعین حال قرار است کتاب تازه‌اش مهمان کتابفروشی‌ها شود. نمایشگاه تازه این هنرمند با نام «رستم و دیو و آشنایان» یک نمایشگاه انفرادی است که در آن حدود ۲۰ تابلوی نقاشی از حمید جبلی به نمایش گذاشته می‌شود