• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/17 ساعت 19:07

    ۷-شاید برای خیلی‌ها اصل داستان فردا همان فنس و حصاری باشد که البته قبل‌تر هم در ورزشگاه بوده و چیز جدیدی نیست اما حداقل برای آنها که ذوق خرید بلیت داشته و فردا عازم آزادی اند،ایران-کامبوج موقعیت متفاوتی است. نوشته:پردیس کریمی