• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/17 ساعت 18:58

    ۳-حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال خواسته‌ی بخش بزرگی از زنان ایران در طول سالیان گذشته بوده که بعضا مجبور به پرداخت بهای گزافی برای رسیدن به این حق ممنوع خود شده‌اند. دخترانی که سال‌ها بازی به بازی پشت در می‌ماندند و هر سال با خلف وعده‌ی مسئولین مختلف راهی به سکوها نمی‌یافتند.