• اردوغان همزمان با آغاز حمله بزرگ ترکیه به شمال سوریه در توئیتر خود نوشت از تمامیت ارضی سوریه دفاع خواهد کردو مردم منطقه را از دست تروریست‌ها نجات خواهد داد.
    وی گفت ارتش ترکیه در کنار ارتش ملی آزاد سوریه علیه داعش و کردهای مخالف ترکیه وارد عملیات بزرگی شده است