• صحنه‌هایی از فرار مردم راس العین در شمال سوریه پس از حمله هوایی ترکیه به شهر https://t.me/twittpress .